Tepelná čerpadla Buderus pro vnitřní instalace

Tepelná čerpadla ve čtyřech výkonových variantách Buderus Logatherm WPL 14,18,25 a 31 I doplňují řadu kompaktních tepelných čerpadel. Kromě výkonového provedení Logatherm WPL 14 I jsou zbylá provedení tepelných čerpadel dvoukompresorová. Jako záložní a bivalentní zdroj tepla je na výstupu s tepelného čerpadla umístěna průtočná el. topná patrona o výkonu 9 kW (mimo WPL 31 I). Přívod a výfuk vzduchu z výparníku je zajišťován tichým axiálním ventilátorem. U tepelných čerpadel Buderus Logatherm WPL pro vnitřní instalaci je vzduch přiváděn pomocí vzduchových kanálů z tvrzeného polysterénu s patentovanou zámkovou technologií zajišťující snadnou montáž a přepravu. Regulační přístroj Logamtic HMC 20 je u všech výkonových variant umístěn na čelním panelu a umožňuje snadné nastavení tepelného čerpadla s "intuitivním vedením v menu".

Tepelná čerpadla pro venkovní instalaci

Při volbě venkovní varianty provedení je možné sáhnout po šesti výkonových prodeních Logatherm WPL 10/12/14/18/25/31A. Tato varianta je poměrně častou variantou řešení při nedostatku místa v technických místnostech. Pozor však na závistivé sousedy, kteří i přes velmi tichý chod tepelného čerpadla mohou nadělat zákazníkovi nemalé problémy. Venkovní varianta je konstrukčně obdobně řešena jako vnitřní varianty TČ vyšších výkonů. Součástí tepelného čerpadla Buderus je kromě chladivového okruhu s kompresorem také axiální ventilátor, el. topná patrona o výkonu 9 kW na výstupu (mimo WPL 31 I). U tepelného čerpadla pro venkovní instalaci je pro ovládání a nastavení využíván nástěnný regulační přístroj Logamatic HMC 20, který je propojen pomocí řídících vodičů se samotným tepelným čerpadlem. V základu umožňuje regulační přístroj Logamatic HMC 20 řízení ohřevu TV a jednoho topného okruhu. Doplněním regulátoru o přídavnou kartu HMC 20 Z je možné rozšířit řízení až na tři topné okruhy, spínání dvou zdrojů tepla či kombinace s jinými alternativními zdroji energie. Regulátor samozřejmě zajišťuje i řízené odtávání vzniklé námrazy na výparníku reverzací chodu.

K tepelným čerpadlům Buderus Logatherm WPL je nabízeno bohaté příslušenství od akumulačních zásobníků, speciálních zásobníků TV, bivalentních zásobníků TV pro možné kombinace se solárními systémy pro podporu ohřevu TV až po multifunkční zásobníky s možností zapojení více zdrojů tepla.

Buderus nabízí zákazníkům systémová řešení s tepelnými čerpadly Logatherm WPL a WPS, které lze doplnit dle požadavků a přání zákazníka a solární systémy a to vše od jednoho dodavatele a s jedním regulačním řešením Logamatic. Zájem o tepelná čerpadla Buderus neustále roste a není to jen na základě ceny, která výrazným způsobem v posledních měsících klesla a podle které investoři své nabídky velice často porovnávají. Je to především z důvodu rostoucích cen energií, snadné montáže a stavebnicového technicky uceleného řešení, které značka Buderus nejen v oblasti tepelných čerpadel řady Logatherm WPL se systémem vzduch-voda nabízí. Optimálně sladěné systémové řešení s tepelnými čerpadly Logatherm WPL přináší očekávané úspory drahých energií.

www.tepelna-cerpadla-pardubice.cz 20.3.2012

Reklama LUMAL - www.lumal.cz

Vaše reklama zde! (Klik)