Domácí čistírny odpadních vod od Albixonu se vyplatí

Donedávna se v objektech, kde nebyla kanalizace, řešil problém výstavbou žumpy, která se musela vyvážet. V současné době se odpadní vody z jímek a septiků musejí vyvážet do obecních čistíren odpadních vod, což je mnohdy velice nákladné.

Efektivnějším i elegantnějším řešením se proto stávají domácí čistírny odpadních vod. Tyto domácí čistírny jsou určeny pro likvidaci odpadních vod z menších objektů, jako jsou rodinné domy, chalupy, penziony, provozovny atd. Umožňují čištění odpadních vod z kuchyní, koupelen, sociálních zařízení, myček, nebo praček. Výběr správné čistírny záleží na mnoha faktorech a určitě doporučujeme nechat si poradit odborníkem.

Domácí čistírna odpadních vod vám ušetří nejen spoustu starostí a peněz za vývoz odpadu, ale zároveň životnímu prostředí. Čistírny jsou navíc parotěsné, neuniká z nich tedy zápach. Čistírna by měla mít co nejvyšší účinnost (minimálně 95%) a jejího provozu si po většinu doby ani nevšimnete. Domácí čistírny odpadních vod Vám přináší finanční úspory v oblasti spotřeby vody. Celkové náklady jsou tak minimální.

Jako nejčastější typ domácích čistíren se používá mechanicko-biologické čištění. Jedná se o celoplastové nádrže, které se zapouštějí do země a nad zemí je vidět jen víko. Vnitřní prostor čistírny je rozdělen přepážkami na několik komor, přičemž v každé části probíhá určitá část čisticího procesu.

Čistírny odpadních vod od společnosti Albixon jsou ekologické, moderní a vysoce účinné. Čističky neobsahují žádné pohyblivé části ani mechanismy náchylné k opotřebení či poškození.

Nabídka Albixonu obsahuje kromě samotných čistíren také kompletní plastový program:

Přečerpávací nádrže pro tlakovou kanalizaci slouží pro přečerpávání odpadních vod v místech, kde nelze z důvodu výškového rozdílu provést přímé napojení na kanalizaci.

Domovní vodoměrné šachty slouží k připojení vodovodní přípojky k hlavnímu vodovodnímu řadu mimo budovu všude tam, kde nelze vodoměr umístit přímo do budovy nebo je-li vzdálenost budovy, do které vstupuje vodovodní přípojka, více než 10 m od hranice pozemku či nemovitosti.

Plastové jímky se budují pouze tam, kde splaškové odpadní vody nebo vody se škodlivými látkami nelze odvádět do kanalizace nebo kde tyto odpadní vody nemohou být z ekonomických či jiných důvodů čištěny v samostatné malé čistírně odpadních vod.

Přečerpávací nádrže pro gravitační kanalizaci slouží pro přečerpávání odpadních vod v místech, kde nelze z důvodu výškového rozdílu provést přímé napojení na kanalizaci (tedy slouží k přečerpání odpadních vod do gravitační kanalizace).

20.3.2012

Reklama LUMAL - www.lumal.cz


Vaše reklama zde! (Klik)