Kácení stromů

www.arbres.cz

Lidé se často mylně domnívají, že kácení stromů rostoucích na zahradách, obecních návsích nebo ve městech je možné provádět celoročně, a může jej provádět každý, kdo má motorovou pilu.

Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.) však stanovuje, že kácení stromů by se mělo provádět především v době tzv. vegetačního klidu, jenž trvá v našich podmínkách od 1. listopadu do 31. března. Toto období je pro kácení stromů určeno především proto, že na stromech nehnízdí ptáci a nemůže jim být tudíž odstraněním stromu nikterak přímo ublíženo.

Ke kácení stromu, jenž má ve výšce 1,3m nad zemí obvod větší než 80cm je navíc potřebné mít povolení od obecního nebo městského úřadu. To se týká i ovocných stromů jako je vzrostlá jabloň, hrušeň nebo třeba ořešák.

Výjimku tvoří ovšem stromy havarijní, které by svým případným pádem ohrozily majetek lidí nebo jejich zdraví. U takových stromů probíhá kácení bez ohledu na roční období.

Rovněž je dobré zmínit, že kácení stromů by měla provádět především u složitějších případů některá z firem, které se na danou problematiku specializují, neboť při laickém kácení především problematičtějších stromů dochází často ke značným škodám na majetku nebo k úrazům.

Firmy specializující se na péči o stromy jsou navíc vždy na podobné riziko náležitě pojištěny a jejich pracovníci jsou v dané problematice každoročně proškolováni.

7.6.2011

Reklama LUMAL

Vaše reklama zde! (Klik)