Záznam a analýza datového provozu sítí - FoxStat.com

Ryze česká společnost LinuxBox.cz s.r.o. se zúčastní leto?ní konference CiscoExpo 2011 ji. po druhé se zajímavým produktem Foxstat.

Jedná se o produkt, který je o krok dále před jinými analytickými nástroji datových linek. Tvořen je převá.ně analytickým software a vyu.ívá se předev?ím při analýze a optimalizaci provozu ve vysokorychlostních datových sítích do 10Gbps.

Předností je kompletní záznam v?ech průchozích dat pro okam.itou "online" analýzu či zpětnou analýzu a. na úroveň paketů. Zajímavostí je mo.nost analýzy dat kdykoli z minulosti a to v?e s přesností vteřinových vzorků. V?e co "projde" skrze sondu se trvale zaznamenává. Pokud potřebujete dohledat, která IP adresa vytě.ovala linku např. před 1 rokem a jaký byl charakter dat, je to mo.né.

FoxStat v?e detailně znázorňuje v přehledných grafech a tabulkách. Také je schopen dívat se do paketů a následně Vám říci, nejen kdo s kým komunikoval, ale například jaký byl název dokumentu (popř. i obsah), který kopíroval ze sí?ových disků, stahoval z internetu apod.

Nespornou výhodou je mo.nost sestavení vlastních dotazů nad daty, která analyzujeme, s okam.itým přehledem. V?e zále.í jen sondě a jejím řádném umístění.

Pokud máte zájem si nástroj FoxStat vyzkou?et, není nic jednodu??ího, ne. se zaregistrovat na produktových stránkách www.foxstat.com v sekci DEMO verze.

14.4.2011

Reklama LUMAL

Va?e reklama zde! (Klik)