Zá.itky jako dárek

Myslíte si, .e patříte k těm tvrdým, silný, nezničitelným chlapům, co na "bench press" cvičí série se sto padesáti kilogramy, ka.dé ráno si zaběhnou deset kilometrů a volný čas tráví nejrůzněj?ími sporty? Říkáte, .e adrenalin je Va?e druhé jméno a jste přesvědčeni, .e u. Vás nic nemů.e překvapit? A jste si jistí, .e jste vyzkou?eli skutečně v?echno? Pokud spadáte do takové kategorie, bude pro Vás jistě zajímavé obdr.et adrenalinový zá.itek jako dárek. Máme pro Vás tipy na aktivity, které, ačkoliv mají poměrně dlouhou historii, jsou u nás poměrně neznámé. A zvládne je jen opravdový drsňák. Lidé, kteří lezou nebo mají alespoň základní znalosti pou.ívání lezecké výstroje, se stále častěji zajímají o zlézání ledopádů. Jedná se o sport, při něm. se pořádně zapotíte, přesto.e okolní teplota bude hluboko pod bodem mrazu. Nízké teploty jsou toti. základní podmínkou tohoto sportu, bez ní. byste zkrátka neměli po čem lézt. Krev v těle Vám rozproudí nejen náročný fyzický výkon, který budete muset podat, ale i těsná blízkost divokého vodního .ivlu spoutaného mrazem. Proto.e ledopády jsou v na?í zemi jevem spí?e ojedinělým, nad?enci u nás ka.doročně vytvoří několik ledopádů umělých, tak.e za tímto zá.itkovým dárkem nemusíte jezdit příli? daleko. A pokud byste přece jenom chtěli vyrazit za hranice, existuje mnoho cestovních kanceláří, které Vás za zá.itkem jako dárkem zavezou, kam Vás jen napadne!

7.4.2011

Reklama LUMAL

Va?e reklama zde! (Klik)