Požární alarm

Rizik pro vznik požáru je mnoho, ani maximální opatrnost plnou ochranu před požárem neřeší. Vady spotřebiče, elektroinstalace či jiné skryté vady a poruchy nebo přírodní živly jsou prakticky neovlivnitelné. Nejnebezpečnější jsou případy, kdy k požáru dojde v noci, když všichni spí. V takovou chvíli navíc lidský čich není schopen kouř zaznamenat. Požárům zcela stoprocentně předcházet nemůžeme, můžeme se však dobře chránit. Riziko úmrtí či zranění při případném požáru významně omezí správně nainstalovaný požární alarm EPS, nebo alespoň kouřový detektor napojený na systém alarmu domu. Nedokáže požáru zabránit, ale včas před ním celou domácnost varuje. Je-li navíc vybavena funkčními přenosnými hasicími přístroji, je mnohem vyšší šance uchránit majetek před zničením.

Nemělo by však být hlavní motivací pro pořízení požárního detektoru splnění této vyhlášky. Hlavní motivací je především ochrana zdraví a života člověka. Oheň se může rozhořet velice rychle a z malého plamínku se záhy stane živel, před kterým není úniku.

Statistika říká, že 34% usmrcených při domácích požárech od cigaret jsou děti a 25% sousedé.

Z těchto důvodů také vznikla nová vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, která nabývá účinnosti od 1. července 2008.

Vyhláška stanoví požadavky pro navrhování a provádění nových staveb. Více na www.alarmpeza.cz.

26.4.2011

Reklama LUMAL

Vaše reklama zde!