Kamerový systém

Kamerové systémy CCTV tvoří jednu z nejdynamičtěji se rozvíjejících komodit firmy Alarm PEZA, která je zaměřena především na ochranu osob, majetku a monitorování různých procesů. Kamerový systém neslouží pouze jako pasivní prvek pro odrazení pachatelů z možné trestné činnosti, ale i jako aktivní prvek zabezpečovacího systému. Záznamy z těchto systémů lze použít jako důkazní materiál v případném trestním řízení při neoprávněném vniknutí na pozemek, nebo do objektu. Díky dálkovému přístupu přes internet můžete být tzv. v obraze "on-line", nebo pomocí kamery GSM, můžete být informování o neoprávněném pohybu na vašem pozemku nebo objektu zasláním fotky, nebo videa na mobilní telefon.

26.4.2011

Reklama LUMAL

Vaše reklama zde! (Klik)