Evropské centrum odškodného Vám získá odškodné za zdravotní i jinou újmu po dopravní nehodě

Dopravní nehody - odškodné poškozeným a pozůstalým

Odškodné za újmu na zdraví vzniklou při dopravní nehodě můžete dostat, pokud jste byli účastníkem dopravní nehody jako řidič, spolujezdec, cyklista nebo chodec. Platí, že nesmíte být viníkem a datum této nehody není starší než 4 roky. Nárok na odškodné máte také jako pozůstalí po zemřelém při nehodě, jste-li ve vztahu k pozůstalému manžel/manželka, děti, sourozenci nebo osoby žijící ve společné domácnosti. Odškodné naleží každému účastníku nehody a všem výše vyjmenovaným pozůstalým.

Evropské centrum odškodného Vám získá odškodné:

 • bolestné
 • náklady na léčení i následnou léčbu
 • odškodné pro pozůstalé včetně nákladů spojených s pohřbem
 • náhrada ušlého zisku-ztráta na výdělku v době pracovní neschopnosti
 • náhrada ušlého zisku-ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo v případě invalidity
 • ztížené společenské uplatnění v případě trvalých následků
 • odškodné za psychickou újmu
 • odškodné za poškozené věci osobního charakteru

Evropské centrum odškodného Vám získá odškodné i v těchto situacích:

 • nehodu Vám způsobil neznámý viník nebo viník nehody neměl povinné pojištění
 • dostali jste odškodnění ze soukromého životního či úrazového poškození, ale z povinného ručení viníka Vám pojišťovna nic nevyplatila kromě škody na vozidle
 • záleží Vám na výši odškodného nebo jste nespokojeni s vyplacenou částkou odškodného
 • chcete dostat odškodné v co nejkratším možném termínu, bez starostí a poplatků

Evropské centrum odškodného získává odškodné újmy z dopravní nehody ze zákonného povinného pojištění vozidla viníka nehody. Naše činnost se viníka nehody nijak nedotkne. Podkladem pro vyřízení odškodného je zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v platném znění. Limit pojistného plnění musí odpovídat nejméně 35 000 000 Kč na každého zraněného nebo usmrceného. Pojišťovna se zavazuje každému, kdo má povinné ručení, že v případě způsobení dopravní nehody vyplatí všem poškozeným odpovídající částku až do výše stanoveného limitu. Odškodné je vypláceno z prostředků pojišťoven, které k tomu mají povinnost. Na tuto svou povinnost pojišťovny často nedbají, proto jsme tu pro Vás. Evropské centrum odškodného zařídí výplatu odškodného bez starostí a poplatků z Vaší strany.

Stala se Vám dopravní nehoda a utrpěli jste při ní zdravotní i jinou újmu?

Pověřte profesionály v oboru odškodného.

Evropské centrum odškodného Vám získá co nejvyšší možné odškodné!

18.3.2011

Reklama LUMAL