Čerpejte dotace EU na výzkumné a vývojové aktivity

Využijte příležitosti získat až 60% dotace na pořízení nových technologií v rámci programu OPPI Potenciál.

Smyslem programu Potenciál je podpora budování či rozšiřování výzkumně-vývojových kapacit zaměřených na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace produktů odvětvově spadajících zejména do zpracovatelského průmyslu. Aby byl projekt podpořitelný, musí existovat reálný předpoklad, že jeho výsledky budou skutečně prakticky využity ve výrobě. Program je otevřen pro příjem registračních žádostí do 30. září 2011.

Na co lze získat dotace z programu Potenciál

Hlavním předmětem projektu v rámci programu Potenciál musí být pořízení potřebného výzkumného a vývojového zázemí, a to ve formě investic do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Minimálně 50% celkových způsobilých investičních výdajů musí směřovat do nákupu strojů, technologií, zařízení, hardware či sítí. Dotaci lze kromě toho získat také na:

  • Nákup SW, licencí a duševního vlastnictví
  • Stavební aktivity a rekonstrukce související s projektem
  • Provozní náklady projektu (pro malé a střední podniky)

Dotace EU mohou v rámci programu Potenciál čerpat podniky všech velikostí, přičemž její výše se v závislosti na regionu, kde je projekt realizován, a na velikosti podniku pohybuje v rozmezí 40-60% způsobilých výdajů. Na jeden projekt přitom můžete získat až 100 milionů korun.

Usnadněte si práci a nechte si poradit od odborníků

Získání a také udržení dotace EU je poměrně komplikovaný a časově náročný proces. Pro žadatele s menšími nebo žádnými zkušenostmi se strukturálními fondy EU tak představuje jednodušší cestu spolupráce s profesionální poradenskou společností, která má s podáváním žádostí o dotace EU zkušenosti a je schopna z celé řady nutných úkonů a dokumentů klást důraz na ty podstatné a vyvarovat se zbytečných chyb. Ušetříte tak nejen spoustu času a energie, ale také se zvýší vaše šance na získání dotace.

Společnost eNovation s.r.o. je přední poradenskou společností pro program Potenciál s celkovou úspěšností schválených projektů 95%. Zajistíme pro Vás dotace na výzkum a vývoj, poskytujeme komplexní služby od bezplatné prvotní konzultace a zpracování žádosti o dotaci po celkovou administraci procesu získání dotace a jejího udržení.

Navštivte naše webové stránky www.enovation.cz nebo volejte zdarma infolinku 800 190 163 a informujte se o aktuální výzvě a dalších možnostech, jak získat dotace EU pro Vaši společnost.

10.3.2011

Reklama LUMAL