Využijte dotace EU v roce 2011, poté budou ubývat

V současné době jsou pro příjem registračních žádostí otevřeny pouze programy Poradenství, podporující externí poradenské služby a až do konce září 2011 program Potenciál, který podporuje výzkum a vývoj. V rámci programu Potenciál lze pořídit především nové stroje či technologie a k nim potřebný software. Výzvy ostatních programů by měly být vyhlášeny v průběhu roku 2011. Jedná se o následující dotační tituly:

  • Inovace: dotace na moderní stroje, zařízení, know-how a licence, podpora inovativních výrobků, výrobních technologií a služeb
  • ICT a strategické služby: dotace na mzdy zaměstnanců působících v oblasti vývoje software nebo centrech sdílených služeb
  • Nemovitosti: dotace na nákup a rekonstrukci nemovitostí, primárně výrobních prostor, podpora vzniku a rozvoje podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury
  • Eko-energie: dotace na úsporné technologie a obnovitelné energetické zdroje, podpora snižování výdajů za energie v podniku
  • ICT v podnicích: dotace na software, hardware a informační systémy v podnicích, podpora zvyšování efektivity vnitřního chodu a vnějších vztahů podniků
  • Rozvoj: dotace na nové výrobní kapacity (stroje a výrobní linky), podpora rozvoje firem ve vybraných regionech a odvětvích
  • Prosperita: podpora spolupráce komerčního sektoru a oblasti výzkumu
  • Spolupráce: podpora vzniku klastrů a technologických platforem
  • Školicí střediska: dotace na výstavbu, rekonstrukce a vybavení školicích center
  • Marketing: dotace na prezentaci na zahraničních veletrzích a výstavách, podpora exportu českých podniků

Plánujete-li v nejbližší budoucnosti investice, u nichž je možné využít fondy EU, bylo by dobré je zakomponovat do svých plánů tak, aby bylo možné je provést v časovém a věcném souladu s nabízenými programy. Ušetřit tak můžete až 60% svých nákladů, které se u některých projektů mohou pohybovat v řádech stamiliónů.

Spoluprací s odborníky ušetříte čas, nervy i peníze

Nevíte-li si rady, chcete-li si ušetřit pečlivé studování mnoha materiálů a zvýšit svoje šance na získání dotace EU, můžete se obrátit na specializovanou poradenskou společnost, která má s žádostmi o dotace z EU zkušenosti.

Zpracování žádosti o dotace z EU a orientace v elektronickém prostředí, přes které se žádosti odesílají a administrují, je poměrně komplikovaný a časově náročný proces. Díky spolupráci se specializovanou poradenskou společností se vyvarujete zbytečných chyb, zvýšíte tak své šance na získání dotace a ušetříte čas svůj i svých zaměstnanců.

Společnost eNovation s.r.o. je přední poradenskou společností pro dotační tituly spadající pod program OPPI s celkovou úspěšností schválených projektů 95%. Zajistíme pro vás komplexní služby od bezplatné prvotní konzultace po celkovou administraci procesu získání dotace a jejího udržení.

Navštivte naše webové stránky www.enovation.cz nebo volejte zdarma infolinku 800 190 163 a informujte se o možnostech, jak získat dotace pro vaši společnost.

www.enovation.cz 10.02.2011