Nejefektivnější marketingový nástroj - projekce na výlohu

Zadní projekce dynamických reklamních sdělení na výlohy obchodů je dle posledních marketingových průzkumů vysoce efektivním marketingovým nástrojem. "Výlohy jsou tvářemi, které obchodníci nastavují světu a až dosud byly trochu zastíněny ostatními technologiemi, jako je internet, velkoplošné obrazovky či mobilním messagingem," uvádí Lloyd Cole, Marketing Manager Digital Signage & Optical Systems pro Evropu. " "V budoucnosti lze očekávat nárůst interaktivity v reklamě na výlohách. Interaktivní displeje na výloze kupujícím přináší nový rozměr a umožňují jim fyzicky komunikovat s výlohou, dotýkat se a vybírat zde informace o produktech či službách," dodává Lloyd Cole.

Podle posledních marketingových průzkumů společnosti Locatus v průměrů 1,5 % lidí, kteří prošli kolem obchodu s prezentaci zpětné projekce na výloze se zastavili, aby si projekci prohlédli a 2,5 % z těchto lidí vstoupilo do obchodu právě kvůli obsahu promítaného sdělení. S ohledem na týdenní 100.000 průchodnost potencionálních zákazníků okolo obchodu, poukazují tato zjištění na významný nárůst návštěvnosti obchodů.

Společnost Elise Media s.r.o. je přední českou společností vyrábějící a prodávající velkou škálu projekčních a dotykových fólií na českém trhu.

Ptáte se čím zaujmout své zákazníky? Elise média je projekční reklamní plochou pro prezentaci Vaší multimediální reklamy, která u nás nemá obdoby. Prezentuje dynamické digitální projekce a vizuální displejové systémy výrazně posilující Vaší pozici na trhu. Každá výloha může být díky naší technologii projekční plochou či multimediální dotyková obrazovka různých tvarů. Naše společnost rovněž disponuje vlastní reklamní sítí tvořenou revolučními projekčními fóliemi s projekcí v HD kvalitě.

Technologie dotykové fólie Vám otevře nové a perspektivní možnosti přímé komunikace se zákazníky. Pouhým nalepením fólie na sklo získáte interaktivní dotykový displej.

Buďte jedineční a vždy krok před konkurencí a umístěte si naší fólii na Vaší výlohu.

09.02.2011

Reklama LUMAL