Čerpejte dotace z EU na inovativní technologie!

Programy Potenciál a Inovace nabízejí možnost čerpat dotace na technologie pro výzkumné a vývojové aktivity. Program Potenciál podporuje tvorbu a rozvoj výzkumných center a oddělení, jejichž cílem je přispívat k vytváření technologicky nových či inovovaných produktů, výrobních procesů a technologií. Aby byl projekt podpořitelný, musí existovat reálný předpoklad, že jeho výsledky budou skutečně prakticky využity ve výrobě.

Program Inovace se pak zaměřuje na projekty firem, které už mají k dispozici prototyp a zamýšlejí jej uvést do výroby. Na výzkumný projekt, na který byla čerpána dotace eu z programu Potenciál, může tedy firma navázat při splnění všech podmínek dotačním projektem podpořeným z programu Inovace.

Z programů Potenciál a Inovace lze získat dotace například na:

  • Nákup technologií pro VaV a výrobu inovovaných produktů
  • Nákup SW, licencí a duševního vlastnictví
  • Stavební aktivity a rekonstrukce související s projektem
  • Provozní náklady projektu (pro malé a střední podniky)

Dotace EU mohou v rámci těchto programů čerpat podniky všech velikostí, přičemž její výše se v závislosti na regionu, kde je projekt realizován, a na velikosti podniku pohybuje v rozmezí 40-60% způsobilých výdajů. Na jeden projekt přitom můžete získat až desítky milionů korun.

Usnadněte si práci a nechte si poradit od odborníků

Získání a také udržení dotace eu je poměrně komplikovaný a časově náročný proces. Pro žadatele s menšími nebo žádnými zkušenostmi se strukturálními fondy EU tak představuje jednodušší cestu spolupráce s profesionální poradenskou společností, která má s podáváním žádostí o dotace EU zkušenosti a je schopna z celé řady nutných úkonů a dokumentů klást důraz na ty podstatné a vyvarovat se zbytečných chyb.

Společnost eNovation s.r.o. je přední poradenskou společností pro tyto programy s celkovou úspěšností schválených projektů 95%. Zajistíme pro Vás dotace na výzkum a vývoj, poskytujeme komplexní služby od bezplatné prvotní konzultace a zpracování žádosti o dotaci po celkovou administraci procesu získání dotace a jejího udržení.

Navštivte naše webové stránky www.enovation.cz nebo volejte zdarma infolinku 800 190 163 a informujte se o aktuální výzvě a dalších možnostech, jak získat dotace EU pro Vaši společnost.

24.01.2011