Kontejnery na odvoz odpadu

Společnost xxx se specializuje na odvoz sutě a odvoz odpadu v Praze.

Stejně jako jsou různé druhy odpadu, tak i jednotlivé kontejnery pro odvoz suti a odpadu mají odlišné parametry a vhodnost použití.

Pro odvoz domovního odpadu jako jsou například staré koberce, matrace a podobně je možné použít velkoobjemové kontejnery. Pro likvidaci stavební suti pak je vhodný nízký kontejner. Jiné kontejnery pak jsou vhodné například pro odvoz zeleného odpadu jako jsou větve, nebo tráva. Naši odborně vyškolení dispečeři Vám při objednávce odvozu odpadu kvalifikovaně poradí a doporučí nejvhodnější typ kontejneru pro Vaše potřeby.

18.10.2010